V Dolní Řasnici se nemusejí být, že by jednou neměli hasiče. Vychovávají si je pěkně odmala a dokonce ve zdejší mateřské škole.

Jak mě řekla paní učitelka Hana Siváková, pro děti jsou hasiči velcí hrdinové a vědí, že když opravdu bude potřeba, každému pomohou. „Dneska budeme mít cvičný požární poplach a ti nejmladší hasiči ze školky si už naleštili hasičskou přilbičku a budou pomáhat ,“ sdělila s úsměvem.

Hlavní organizátor akce, dlouholetý vedoucí mladých hasičů v obci, Milan Kneř , který byl v minulostimoceněn vysokým vyznamenáním Za zásluhy o výchovu mládeže, doladil poslední detaily. Předtím, jak upřesnil,  během večera postavil velkou kartonovou  maketu školy, která bude hořet….. Mezitím dorazila se zapnutým majákem  před budovu mateřské školy hasičská cisterna . Na louce za školkou se zatím rozhořel velký požár.

Řasničtí  has pomohli nasadit hasičské přílby čtyřem předškolákům. Ti ukázali všem přihlížejícím dětem a učitelkám, jak se takový oheň zdolává. Samozřejmě, že pod bdělým dohledem „skutečných hasičů“. Z proudnic tryskaly proudy vody, dopadaly na oranžové plameny, dým sílil a požár byl opravdu za malou chvilku uhašený.
Ani přihlížející děti z mateřské školy o nic nepřišly. Nehasily sice už skutečný požár, ale mohly si jednotlivě vyzkoušet, jaké to je, když si mohou podržet skutečnou hasičskou proudnici . Dozvěděly se, co je to hadice a kolik vody má cisterna a jak se musí stříkat na cíl.

Jak mě vysvětlila další vedoucí mladých hasičů Petra Luftová, pracuje s dětmi několik roků. V současné době jde o  aktivní tři týmy mládeže. „Byli jsme dokonce vítězové okresního kola . Naši předškoláčci mají za sebou první letošní soutěž, startovali na Krásnoleském víceboji a další soutěže nás čekají.“

Na hasiče může být starosta obce Robert Wildner skutečně pyšný. Během tří let si skvěle opravili hasičskou zbrojnici a ani přízrak povodně je dnes nemůže překvapit…ve zbrojnici mají dvě stovky pytlů s pískem a prázdných je připraveno pět stovek. Jsou výjezdovou jednotkou JPO III a přestože vyjíždějí s poměrně starou technikou, je na ně spolehnutí. „Nejstarším vozidlem je cisterna z roku 1963, další je o dvacet let mladší. Věříme, že se s pomocí obce dočkáme novější techniky. Jak vidíte, zájem mládeže o hasičskou práci je velký, výsledky dobré, takže bychom si snad zasloužili modernější vozidla,“ připomněl starosta sboru Milan Horáček.

Třešničkou na dortu se stalo posezení dětí v kabině hasičského vozidla, pozorně vyslechli vyprávění o tom, jak se jede k požáru a co všechno musejí mít hasiči s sebou.

Věra Nutilová