Formulář návrhu na udělení ocenění SH ČMS:

Stanovy SH ČMS ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 22. dubna 2017.