Jednání krajského shromáždění delegátů okresů Krajského sdružení hasičů ČMS Libereckého  kraje proběhlo v nové hasičské zbrojnici v Huti na Jablonecku.

Pozvání na jednání přijali hejtman kraje Martin Půta, ředitele kanceláře starosty SH ČMS Ing. Jana Aulického, generálního ředitele Hasičské vzájemné pojišťovny Ing. Josefa Kubeše, vrchního komisaře Hasičského záchranného sboru kraje plk. Mgr. Jaromíra Lebedy, vedoucí oddělení krizového řízení Libereckého kraje Mgr. Rudolf Broulík a starostové Okresních sdružení okresů  - JUDr. Vladimír Maxa, Ing. Jiřina Brychcí, Arnošt Černý a Josef Kreif.

Zhodnocena byla práce okresních sdružení. Nejvyšší členskou základnu  s  7274 členy a téměř tisícovkou dětí mají hasiči Semilska. Jak připomněl čestný starosta OSH Ing. Miloslav Miksánek, výtečných výsledků dosahují  zejména v oblasti práce s mládeží. „Na nejvyšších republikových soutěžích se pravidelně objevují kolektivy Poniklé, Bozkova, Jilemnice nebo Vilémova,  jsme pyšní na několikanásobnou mistryni republiky v požárním sportu Šárku Jiroušovou. Kolektivy se neztratily na mezinárodních soutěžích v Kočevje nebo Mulhouse. A to přesto, že k dispozici nejsou potřebná sportoviště.“

Starostka OSH v Jablonci nad Nisou hovořila o významných celorepublikových soutěžích, které se staly tradicí Jablonecké hale dospělých a mladých hasičů.  Představitel libereckých hasičů JUDr. Vladimír Maxa pokládá za jednu z priorit v nastávajícím pětiletém období nárůst členské základny. Josef Kreif z České Lípy za hlavní úkol považuje zvýšení počtu SDH a členů, zlepšit práci s mladými hasiči.

Ředitel kanceláře starosty SH ČMS Ing. Jan Aulický kladně zhodnotil proběhlé oslavy 150 let českého hasičstva v Libereckém kraji a také podporu vedení kraje směrem k dobrovolným hasičům. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta ocenil zejména práci s mladými hasiči a mládeží do osmnácti let, spolupráci hasičů s obcemi. „Dveře ke mně máte otevřené, problémy jsme ochotni řešit. V letošním roce by mělo být pro podporu jednotek a sborů připraveno 15 milionů korun,“ dodal.

Na jednání bylo zvoleno nové vedení Krajského sdružení hasičů. Novou starostkou se stala Renata Šimíková  a ve funkci nahradila Milana Navrátila, který stál v čele sdružení dvacet let . Je první ženou v čele krajské organizace hasičů  v historii. Nová starostka podle svých slov v nastávajícím pětiletém období bude prosazovat zejména  komunikaci a otevřenost , aktivní spolupráci se sbory a funkcionáři a podporu nových nápadů na zlepšení činnosti KSH a okresních sdružení.

Věra Nutilová