S opravami hasičské zbrojnice finišují v obci Heřmanice na Frýdlantsku. Nového kabátu se dočkala jako jeden z posledních objektů, které zasáhla ničivá povodeň v roce 2010. Zbývá oplechování kopule, do níž budou uloženy dokumenty roku 2015.

Kdy byla postavena původní hasičská zbrojnice, není známé. Podloženým faktem je skutečnost, že hasičský sbor byl založen v roce 1880. Malá zbrojnička bývala kdysi váhou na dobytek, stávala tam koňská stříkačka až do roku 1970. Tehdy byla obec přiřazena pod město Frýdlant, postupem doby hasiči dostali stříkačku PS 8, automobil Praga RN a Gaz. Tehdy zuby nehty drželo pohromadě šest lidí a to až do roku 2000. Nebyly požáry, nebyly povodně…….
Když se poprvé razantněji zvedla voda v Olešce a Heřmanickém potoce, zjistilo se, že není technika, takže použili soukromou a také traktor a fekální vůz na podvozku V3S . Vážněji se začalo mluvit o obnově techniky.
„V roce dva tisíce byla starostkou paní Helena Hoffmannová , které se podařilo získat nové lidi do vedení sboru a byla ustanovena jednotka JPO V. Nebylo základní vybavení – i na to obecní úřad postupně získal dotace, zakoupil starší stříkačku PPS 12, kterou si hasiči za vlastní peníze opravili: Používali jsme starou Avii 30 s korbou, lavicemi a židlemi a tak jezdili i na soutěže,“ připomíná současný starosta a hasič Vladimír Stříbrný
Do čela obce se postavil v roce 2002. Byl zakoupen dopravní automobil Avia od podniku Detoa, kterou opět s hasiči opravili, z vlastních peněz koupili potřebný materiál. Pak byl zakoupen Avia- bus od Celní správy, polovinu financí dala obec, půlku hasiči.
Už tehdy uvažovali o dostavbě hasičské zbrojnie. Do té malé se nic nevešlo,  auta parkovala venku. Ve spolupráci s lesním závodem začali hasiči chodit na brigády úklidu klestí, aby si na přístavbu vydělali. V roce 2004 z účtu SDH převedli na obec vydělaných sto tisíc a obec koupila ocelovou halu. Díky dotaci si halu postavili a vznikla tři stání pro auta. Od Armády ČR převedli bezúplatně Tatru 148 CAS 32. Znovu uvažovali o tom, že zbrojnice musí být zateplená…
7.srpna 2010 se rozvodnil po vydatných deštích  Heřmanický potok a Oleška. Voda dosahovala dvou metrů a nechávala za sebou spoušť. Některé domy musely být zbořeny, lidem vzala voda majetek, vzpomínky. Zůstala beznaděj, emoce, zoufalství. Zbořeny byly mosty a lávky, ze silnice zbylo torzo, nešla elektřina, plyn, voda…obdobně tomu bylo na Frýdlantsku, Chrastavsku, Višňovsku….
Hasičská zbrojnice v Heřmanicích odolala. Byla majákem, ve kterém sice byla zpočátku voda, ale hala mohla sloužit jako jediný větší prostor v obci pro centrální sklad humanitární pomoci. „Byly to chvíle neuvěřitelné tragédie. Podařilo se nám koordinovat pomoc, lidi, kteří přijeli z celých Čech. Vedení obce bylo v terénu bez odpočinku několik dnů….,“vzpomíná starosta Vladimír Stříbrný.
Hasičská zbrojnice dodá opravené vesnici pravý říz. Slavnostní uvedení zbrojnice do dalšího života proběhne osmý srpnový den 2015. Hasiči současně oslaví 135 let sboru, obec 640 . narozeniny. Na událost budou pozváni všichni, kteří v před pěti lety pomáhali zničené vesnici.
Hasičská zbrojnice je skutečný maják. Dávala naději lidem v těžkých dnech, odtud  jim byla předávána materiální pomoc, balená voda, čistící prostředky. Dnes je chloubou, připomínkou a symbolem.

Věra Nutilová, FOTO: starosta obce a velitel hasičů z Heřmanic u PZ