Vesnicí, která během pěti let dokázala neuvěřitelným způsobem vstát ze sutin a bahna po apokalyptické povodni v roce 2010, jsou Heřmanice na Frýdlantsku.

„Malý potůček Oleška se během pár hodin proměnil v dravou řeku. Z několika centimetrů běžné hladiny měl sedm metrů. Neustále hustě pršelo, další voda stékala z polí. Ničivý živel bral dvěma stům padesáti obyvatelům domovy, dvaatřicet domů bylo silně poškozeno, pět domů nápor a sílu vodního proudu nevydrželo. Zemřela jedna z obyvatelek obce….voda se přihnala neuvěřitelně rychle, krutě brala lidem majetek, zvířata, vzpomínky.

Katastrofální povodeň si obec připomněla v týž den, který před pěti lety změnil razantně většině obyvatel život. Byla současně pojata jako oslava 640 let obce, 135 lez založení hasičů, 115 let zprovoznění úzkorozchodné trati Frýdlant –Žitava, 45 let Sokola.

Průvod, který prošel obcí, tady v takovém rozsahu neviděl nikdy nikdo. V čele jelo hasičské vozidlo s lafetou obsazenou dechovkou. Potom prapory hasičů, hosté ze všech částí republiky, téměř všichni obyvatelé obce.
„Na oslavy jsme pozvali všechny jednotlivce, organizace, hasiče, policisty, celníky a další lidi, kteří nám v těžkých dnech pomáhali. Byli jsme nejpostiženější obcí v Libereckém kraji. Neexistovaly silnice, netekla voda, nešla elektřina, plyn. Bylo nám všem moc těžko, ale obyvatelé naší obce byli skvělí. Voda je semkla, pomáhali si, smutek zaháněli prací“, připomněl starosta Obecního úřadu, velitel zdejší hasičské jednotky Vladimír Stříbrný.
V době povodně také stál v čele obce. Pomáhal s neskutečnou obětavostí na každém kroku, kontaktoval firmy, koordinoval pomoc dobrovolníků. Nespal několik dní a z vyčerpání zkolaboval. Po krátkém zotavení znova obul holínky a začal znovu. „Na zastupitelstvu jsme rozhodli, že musíme každému jednotlivci na dnešním setkání poděkovat,“ upřesnil Vladimír Stříbrný.

„Dneska to není k poznání, vesnice je krásnější než před povodní. Udělalo se neuvěřitelné množství práce, nechybí krásná hasičská zbrojnice, jsou opraveny mosty, lávky. Tehdy jsme naprosto nic netušili. Naštěstí jsme si stačili všimnout stále přibývající vody na zahradě. Máme s tím z minulosti zkušenosti. Sbalili jsme včas nejnutnější věci, sedli do auta a vyjeli na kopec. Odkud jsme bezmocně a v slzách sledovali, jak voda ničí náš 110 let starý dům, který jsme koupili před osmi lety a upravovali ho na  důchod. Barák jsme nakonec museli zbourat, později nahradit mobilhausem, jenž nyní obestavujeme,“ popsali heřmanickou apokalypsu manželé Anna a Zdeněk Kopalovi z Liberce.
Povodeň v Heřmanicích připomíná pomník ze žulových kamenů. Pocházejí z jednoho z devíti vodou zničených domů. Jak při odhalení pamětní desky řekli společně Vladimír Stříbrný, hejtman Martin Půta a tehdejší hejtman kraje Stanislav Eichler, škody na obecním majetku dosáhly 80 milionů korun.

Za obětavou pomoc byly při té příležitosti předána poděkování Obecního úřadu, hejtman Libereckého kraje Martin Půta se současnými i bývalými starosty vodou dotčených obcí předal pamětní stuhy hasičům, policistům a dalším záchranným složkám nebo organizacím, které tehdy pomáhaly. „Je to symbolické poděkování za mimořádné nasazení a za obětavost “ dodal hejtman.

Na vzpomínkovou akci bohužel nemohly dorazit všechny pozvané hasičské jednotky. V tu dobu, jak jsme se dozvěděli, pomáhali u několika rozsáhlých požárů….


Věra Nutilová