Na sedmého a osmého srpna 2010 obyvatelé a hasiči z Dětřichova nikdy nezapomenou. Po několikadenních vydatných deštích se zvýšily hladiny potoků a řek v Libereckém kraji. Nejdramatičtější situace byla v Chrastavě, Bílém Kostele, Hrádku nad Nisou, Frýdlantu, Višňové, Dětřichově a dalších místech. Pamětníci nevzpomínají na horší povodeň.

V posledně jmenovaném Dětřichově vystoupala hladina Olešky do výšky dva a půl metru. Přes značné škody na obecním a soukromém majetku bylo štěstí, že nedošlo ke ztrátám na lidských životech a domy nápor bouřlivého proudu vydržely. Až na jeden - hasičská zbrojnice se zřítila.

„Dívali jsme se tehdy na tu zkázu a nemohli dělat vůbec nic. Byl to žalostný pohled. Ve špinavé vodě mizely diplomy, výstroj, výzbroj. Vesnice byla zčásti zaplavená, nikam jsme se nemohli dostat , jen pasivně přihlížet", vzpomíná Ladislav Šamko, který byl v té době velitelem zdejší jednotky.

Tehdejšímu starostovi obce Stanislavu Šťastnému se povodňové okamžiky neustále vracejí. „Sledoval jsem Olešku, dostával jsem konkrétní signály o nebezpečí, výjezdová jednotka hasičů byla aktivována a situace monitorována. Vracel jsem se domů a mezi posledními přejížděl most na jedné ze dvou silnic na Liberec. Kolem silnice se tvořilo jezero, voda stoupala nečekanou rychlostí. Hasiči byli na výjezdu nad horním koncem obce a voda jim odřízla návrat. Most na hlavní silnici voda podemlela a voda si razila cestu podél Olešky a konala dílo zkázy. Nešla elektřina, kolabovaly sítě operátorů, netekla voda.“

Hasiči během okamžiku přišli o unikátní zbrojnici z přelomu devatenáctého století. Zůstalo jim vozidlo Avia 30 jenom proto, že byly v době přílivové vlny na výjezdu. Zbylo jim několik hadic, proudnic, slzy a promáčení uniformy.
Přestože je do morku kostí zasáhlo zničení zbrojnice, pomáhali ze všech sil ve vesnici. Čerpali vodu, odstraňovali bahno, naplaveniny. Během několika dnů společně s vedením obce sehnali stavební buňku, do které umístili torzo vybavení zbrojnice. Auto parkovalo na soukromé zahradě.

Mezi prvními, kteří pomohli, byli hasiči z Halenkovic. Uspořádali v obci sbírku a pětatřicet tisíc a přijeli jí společně se starostou obce předat hasičům do Dětřichova. Z ní zakoupili kalové čerpadlo, pryžové zásahové hadice, motorovou řetězovou pilu, zásahové svítilny.

„Tehdy jsme si společně prohlédli obec i místo, kde před nedávnem stála hasičská zbrojnice. Zajeli jsme do vedlejších Heřmanic, které připomínaly válečné území. Až na těchto místech jsme si uvědomili svou malost a zároveň neuvěřitelnou sílu přírody,“ připomínají bývalý starosta obce Stanislav Šťastný a starosta hasičů Jiří Tomeš. Další materiální pomoc dováželi hasiči ze středních Čech a dalších míst.

Poslední březnový den 2012 se v obci Dětřichov se slavnostně otevírala nová hasičská zbrojnice. Díky sbírkám a pomoci lidí, hasičských sborů, firem a obcí z celé republiky i dotací se podařilo vystavět novou hasičskou zbrojnici v hodnotě více jak sedm milionů korun a získat pro jednotku také nové hasičské auto. Zbrojnice stojí téměř na stejném místě jako zbrojnice bývalá, základy má výše a případná povodeň jí nezničí….

Věra Nutilová
FOTO - archiv obce Dětřichov