Jedním s nejaktivnějších okrsků na Liberecku je Nové Město pod Smrkem s počtem 291 členů. Dobrých výsledků dosahuje plných třiadvacet let.

Patří sem další sbory; Dolní a Horní Řasnice, Jindřichovice, Ludvíkov a Textilana. Posledně jmenovaný byl původně závodní, po likvidaci podniku před jedenácti lety se hasiči rozhodli, že v činnosti pokračovat.
„Prioritní je péče o hasičskou techniku a přípravu jednotek, máme tři s označením  JPO III, vloni jsme zasahovali u jedenačtyřiceti událostí. Stranou nestojí ani starost o hasičské zbrojnice, které jsou dnes dobrou vizitkou hasičů, péče o vodní zdroje a pomoc s různými pracemi obcím,“ připomněl starosta okrsku Jan Slotík. Vloni proběhlo velké mezinárodní taktické cvičení v průmyslovém areálu v Hajništi, kterého se zúčastnilo také 6 jednotek z nedalekého Polska.

K tradičním akcím, na kterých se podílí sbory jsou například kácení máje, hasičský ples, na kterém vystupují ludvíkovští hasiči se skupinou Mrsochmel s veselými scénkami. Mistrně je režíruje Pepa Mrkvička a ohlas mezi návštěvníky je velice pozitivní. Ludvíkovští hasiči pořádají i další akce, třeba prázdninový táborák se !sjezdem masek“ nebo turnaj v malé kopané. A další hasiči ze sborů také nestojí stranou, podílejí se na dětských dnech, kde nechybí ukázky činnosti společně s polskými hasiče a profesionálními z HZS. Jindy se vydávají společně na výšlap na nejvyšší horu Jizerských hor Smrk , v poslední den roku hrají Silvestrovský nohejbal.

Mladé hasiče vychovávají ve dvou sborech, do oddílu v Novém Města pod Smrkem dojíždí také devět dětí z Ludvíkova a dobré výsledky mají rovněž v Dolní Řasnici. Vloni se novoměstští stali organizátory prvního nočního požárního útoku, kam přijeli jejich kamarádi až z Kozlan u Brna a Tuhaně na Mělnicku. „Na jaře odstartuje oblíbený Krásnoleský víceboj, tradičně mladí hasiči startují na Štítu města Frýdant, soutěžích Plamen, Heřmanickém šedesátkování a mnoha pohárových soutěžích ve frýdlantském výběžku, „ sdělila vedoucí mladých hasičů Jana Králová.
V Dolní Řasnici každoročně probíhá evakuace mateřské školy, která je spojena s hašením malého požáru a ukázkou techniky. A protože ve zdejším sboru jsou také předškoláci, byli aktivně zapojeni do „hašení obecního úřadu“ a byli tak úspěšní, že dokázali zachránit pana starostu obce. Dostalo se jim velkého poděkování nejen od zachráněného, ale také hasičů.

Nemohu zapomenout na účast hasičů z okrsku na soutěžích. Kromě okrskové a pohárových soutěží starostů sborů a velitelů moc rádi měří svoje síly na memoriálu zesnulých hasičů nebo memoriálu Horsta Krauseho; o druhém jmenovaném je známo, že v patnáctileté historii má putovní pohár jenom tři vítěze, kromě Nového Města to vždy dokázal jenom Ludvíkov a Jindřichovice. Stranou nestojí ani ženy. „Všechny zaslouží obdiv, jsou to maminy a po starostech s dětmi a domácností si dokáží najít čas na cvičiště. Rád bych jim tímto způsobem chtěl poděkovat,“ dodal Jan Slotík.

Věra Nutilová

Foto: Veronika Volská