Hasiči KunraticeHasičský sbor v Kunraticích u Frýdlantu oslavil nedávno 140 let. Činnost sboru je neobyčejně rozmanitá a doslova hýbe obcí. Jak u vedl velitel jednotky a starosta obce v jedné osobě Milan Götz, kromě stovky členů mají ve svých řadách také mladé hasiče, které získali nejedno ocenění na soutěžích. „Naše obec je jednolitá rodina, nerozlišujeme, jestli je někdo hasič, fotbalista, nebo myslivec. Vzájemně si pomáháme.“

Hasiči se podílejí na mnoha kulturních a společenských akcích, namátkou uvádím hasičský ples, pálení čarodějnic, letní taneční zábavu, každoroční soutěž O pohár obce Kunratice, podílí se na organizaci a průběhu dětského dne. Každoročně čistí koupaliště, zapojují se společně s obyvateli akce Den Země, pečlivě se starají o hasičskou techniku, zbrojnici. Netradičním způsobem přibližují občanům požární prevenci zajímavou přednáškou „Co shoří to neshnije“, kde hasiči vysvětlují s příchutí humoru problematiku požární ochrany v domech a způsoby hašení.
Podíleli se také na zajištění bezpečnosti při vojenské ukázce v rámci akce Šarvátka v Tungrundu související s napoleonskými válkami. Společně s obyvateli odhalili památný povodňový kámen, pořádají drakiádu, v prosinci se mění na čerty a Mikuláše při besídce pro děti.
V posledních dnech potěšila hasiče z Kunratic zpráva, že jejich sbor byl vybrán do finále celostátní soutěže Dobrovolní hasiči roku. Hlasy je možné posílat na www.adhr.cz do 15. října 2016, obdobně je možné podpořit postupující jednotky dobrovolných hasičů z Frýdlantu, Malé Skály, Českého Dubu.

Věra Nutilová
FOTO: Sbor a jednotka dobrovolných hasičů z Kunratic (foto archiv SDH)