V Centru hasičského hnutí v Přibyslavi byl udělován titul Zasloužilý hasič. Z rukou starosty SH ČMS ing. Karla Richtera a jeho náměstka Jaromíra Janeby, vedoucího aktivu zasloužilých hasičů při SH ČMS Josefa Netíka převzali nejvyšší vyznamenání tři hasiči z Libereckého kraje.

Jan Šefr z Velkých Hamrů na okrese Jablonec nad Nisou. Dlouholetý vedoucí mládeže, rozhodčí, v současnosti člen krajské a ústřední odborné rady velitelů pracoval dlouhá léta jako příslušník HZS v pozici velitele požární stanice. Stál při založení soutěže Jablonecká hala, která je dnes republikovým kláním.
Vladimír Svoboda z Bělé na okrese Semily je hasičem téměř šedesát roků. Byl velitelem, vedoucím mládeže, dodnes je aktivním hasičem. Od roku 1992 je starostou obce a v roce 2013 převzal za svou nevšední obětavou práci Poctu hejtmana Libereckého kraje.
Jaroslav Faltus z Liberce pracoval aktivně zejména v pozicích rozhodčího požárního sportu také v rámci republiky a podílel se na organizaci velkého počtu soutěží a to jak v kategorii dospělých tak mladých hasičů. Mnoho let se věnoval požární prevenci, mládeži a dalším aktivitám.
Jan Šefr v závěru slavnostního předávání titulů poděkoval za všechny oceněné hasiče.
Vyznamenaným blahopřáli po převzetí titulu JUDr. Vladimír Maxa, starosta OSH v Liberci a starostka Krajského sdružení hasičů v Liberci Renata Šimíková a vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů při KSH Pavel Vejnar. Podle slov vyznamenaných je ocenění významnou životní události a velkým poděkováním za práci. Všichni tři Zasloužilí hasiči jsou stále aktivní a podle svých sil pomáhají při hasičské práci.

Věra Nutilová
FOTO - vyznamenaní Zasloužilí hasiči