Zasloužilí hasičiDne 1. listopadu 2018 se Zasloužilý hasiči vydali na výlet do Zittau, kde navštívili Motýlí dům a poté se vydali na exkurzi na hasičskou stanici.

Následoval oběd v restauraci na zámečku v Chrastavě, kde starostka Krajského sdružení hasičů ČMS paní Renata Šimíková a vedoucí ZH pan Jiří Halíř předali Zasloužilým hasičům pamětní listy a medaile ke 100. výročí vzniku samostatného Československa. Po obědě následovala prohlídka muzea v Chrastavě, kde Zasloužilé hasiče přivítal senátor a starosta města Chrastavy Michael Canov a průvodce pan Miroslav Pivoňka, po prohlídce muzea následovalo ještě malé posezení v restauraci u Soptika. Celý den se velice vydařil a přálo nám i počasí.